לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה והצהרת בריאות

מניסיוני האישי כעו"ד תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה, אם נתקלתם בסוכן ביטוח שבזמן עריכת ביטוח מתריע כי המטרה שלכם היא להקשות על חברת הביטוח להתנער מאחריות אם וכאשר תזדקקו לביטוח, דעו כי נתקלתם בסוכן העושה עבודתו נאמנה.

רבות נכתב בפסקי דין של בתי המשפט בארץ כי לחברות הביטוח כוח גדול לאין שיעור מזה שיש למבוטח. לחברת הביטוח האמצעים לבדוק אם היא מעוניינת לבטח על ידי איסוף מידע, גיוס יועצים ובדיקת התנאים בהם כדאי לה לקבל מבוטח. לעומת זאת, המבוטח נאלץ לסמוך על מה שהסוכן אומר לו.

מטרת כל סוכן ביטוח היא לקבל את המבוטח לביטוח ולכן נדיר למצוא בעל מקצוע שמלכתחילה יאמר למתעניין כי יש להניח שחברת הביטוח תנסה להתחמק מלעמוד באחריותה אם יקרה מקרה של תביעת ביטוח. כאשר המטרה היא לצרף עוד לקוח לחברת הביטוח, סוכן הביטוח יודע כי עדיף לציין כמה שפחות פרטים בהצהרת הבריאות, משום שכל פרט שיצוין בהצהרת הבריאות, ימנע מחברת הביטוח, במקרה של תביעת ביטוח לטעון כי לא ידעה על מצבו הרפואי של המבוטח, ויאפשר לה לנסות להתחמק מתשלום. מבחינת הסוכן, המהווה שליח של חברת הביטוח בשלב הזה, עדיף שהמבטח ישאל כמה שפחות ויקבל את הלקוח הפוטנציאלי שלו לביטוח, ובכך ירכוש לעצמו ולחברת הביטוח עוד לקוח משלם.

בשנים שלאחר מכן משלם המבוטח פרמיה בכל חודש. הוא סבור כי יש לו ביטוח חיים, ביטוח נכות , ביטוח מחלות וביטוח אובדן כושר עבודה, שמבטיחים לו תשלום חודשי במקרה ויאבד את הכושר לעבוד, באופן מלא או חלקי.

הבעיה מתחילה כאשר מבקשים מחברת הביטוח לעמוד בהתחייבויותיה על פי הפוליסה. או אז נזכרת חברת הביטוח לעשות כל מה שהיה עליה לעשות בזמן שהעבירו לה לראשונה את הצהרת הבריאות, כלומר להשתמש בטופס ויתור על סודיות רפואית שמאפשר לה לצלם את כל החומר הרפואי של המבוטח.

רק כשמתרחש מקרה של תביעת ביטוח מעבירה החברה את כל החומר הרפואי הזה לידי היועץ החיצוני, שתפקידו היה לבדוק את החומר עוד בשלב הקבלה הראשוני אך הוא לא עשה זאת. אולם מובן שהבדיקה בשלב זה כבר מאוחרת מדי, שכן הביטוח בתוקף מזה זמן רב. כל מה שמסוגל היועץ לעשות הוא למצוא פרטים המופיעים בחומר הרפואי הישן, ולא נרשמו בהצהרת הבריאות. למהלך הזה קוראים "חיתום בדיעבד".

מאחר והיועץ כבר יודע כי קרה מקרה של תביעת ביטוח, והמבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה, הוא מנסה לעקוב אחר התפתחות מחלת המבוטח או אחר מצב רפואי רעוע שבגינו מצוי המבוטח באובדן כושר עבודה. תפקידו לאתר חומר רפואי ישן שיש לו קשר למצב של אובדן כושר העבודה, ולקשור בין החומר הרפואי הישן לבין המצב כיום. כאשר מדובר במחלה, להבדיל מתאונה, ברור כי ניתן למצוא עדויות למצב רפואי קודם. תמיד אפשר לטעון כי מדובר בתוצאה של מצב רפואי קודם כי הרי המחלה היא תהליך ביולוגי ובו מופיעים סימפטומים המעידים על מצב רפואי שאינו אידיאלי, הנעוץ בגנים איתם אנו נולדים.

בזה בדיוק מתמצה תפקידו של אותו יועץ מטעם המבטח: להצביע על הקשר המובן מאליו ולטעון בנחרצות כי אילו היה יודע בזמן שהמבוטח ביקש להצטרף לביטוח את שהוא יודע היום, הוא לא היה ממליץ לקבלו באותם תנאים. אלא שאם חברת הביטוח הייתה עושה את תפקידה כראוי ומבקשת שיעבור על החומר הרפואי כבר בהתחלה, הוא היה אמור לדעת. גם מבלי לצרף מחקרים פסיכולוגים המוכיחים את ההטיה הטבעית בבחירות שלנו לאחר חשיפה למידע מוקדם, ברור שאם היה קורא את החומר מלכתחילה היה מנסה למצוא מדוע יש לקבל את המבוטח כלקוח ולא לדחות אותו ולאפשר לחברת הביטוח לקבל את הפרמיה שלה.

השיטה בה שולחת חברת הביטוח סוכן ביטוח לצרף את המבוטח כלקוח ולא את היועץ החיתומי, נועדה למקסם את הרווח של חברות הביטוח על חשבון הלקוחות.

בכל מצב בו אתם עומדים לערוך ביטוח, ההמלצה הטובה ביותר שלי היא לפרט את מצב בריאותכם לאורך השנים שקדמו לתחילת הביטוח, גם את הפרטים השוליים ביותר, בכדי להקטין את האפשרות כי חברת הביטוח תתחמק מתשלום.

לקוחות ממליצים