לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

אובדן כושר עבודה בשל מחלת מקצוע

מחלת מקצוע הינה שם כולל לרשימה מצומצמת של מחלות, שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי כמחלות שנגרמו כתוצאה מעבודה, ולרוע המזל אינן מתעדכנות.

המדובר במקרים שלרוב מצאו הרופאים כי הסימפטומים שלהם נגרמו כתוצאה מעבודה.

במקרים אלו, ואלו בלבד, מוכן המוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה ככזו שמקורה בעבודה ולכן לכלול אותה במסגרת הפרק הדן בנכות מעבודה בחוק הביטוח הלאומי.

משמעותה של הכרה בפגיעה שכזו, המזכה בהטבות במסגרת פרק הנכות מעבודה היא גדולה. המבוטח המוכר יהיה זכאי להחזר ו/או פטור מתשלום הוצאות רפואיות הקשורות בפגיעה שהוכרה, הוא יהיה זכאי לתגמולים בתקופת נכות זמנית במסגרת "נכה נזקק", העשויים להגיע לכדי 75% משכרו המלא קודם להתפרצות המחלה, ואף לתגמולי ביטוח לאומי למשך כל חייו. המדובר בהטבות העולות בהרבה על אלו הניתנות לנכי הביטוח הלאומי שאינם מוכרים כנפגעי עבודה.

הקטגוריה של מחלת מקצוע נועדה לתת מענה לאותם מקרים בהם הפגיעה בעובד לא נגרמה כתוצאה מאירוע תאונתי מובהק כגון חבלה, אולם ברור כי מקורה בעבודה.

מקור נוסף, עשיר יותר מבחן מגוון המקרים והאפשרויות וגמיש הרבה יותר הוא תורת המיקרו-טראומה. המדובר בפיתוח של בתי המשפט בישראל, שנדרשו לתווך בין הרשימה המאוד מצומצמת של מחלות המקצוע המופיעות בחוק הביטוח הלאומי לבין כל אותם אין-ספור מקרים אחרים, שבהם ברור מצד אחד שנגרמו כתוצאה מעבודה ומאידך לא נגרמו כתוצאה מחבלה.

כך או כך, כאשר עובד מגיע למצב שבו אינו יכול לעבוד בשל מצב רפואי לרבות מצב נפשי,  עליו לפנות לעו"ד תביעות אובדן כושר עבודה כדי שזה יתבע מחברת הביטוח את המגיע לו.

ביטוח אובדן כושר עבודה מצוי כחובה בחוק מאז 2008 לכל עובד במדינה. זכות זו לתבוע את פוליסת אובדן כושר עבודה מתקיימת בצד הזכות לקבל תגמולי ביטוח לאומי, בין אם במסגרת נכות כללית ובין אם במסגרת נכות מעבודה. אם מדובר בכיסוי אובדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה, יהיה לעתים ניכוי או קיזוז של תגמולי הנכות מעבודה מהפיצוי המגיע מפנסיית הנכות (המקבילה לתגמולי אובדן כושר עבודה בפוליסה), בעוד שכאשר מדובר בפוליסת אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים, לא יהיה על פי רוב קיזוז שכזה.

חשוב לזכור כי הכיסוי הביטוח לתשלום תגמולי אובדן כושר עבודה אינו מותנה בכך שהתאונה תהיה תאונת עבודה, ואין אפילו חשיבות לשאלה אם מדובר באירוע תאונתי או מחלה שאין לה כל קשר לעבודה.

זהו הכיסוי הביטוחי החשוב ביותר, וכל מי שנזקק לביטוח לאומי צריך לבדוק היכן הוא מבוטח בכיסוי זה ולהפעיל אותו. הכיסוי הביטוחי של אובדן כושר עבודה רלוונטי לכל מי שנמצא לפחות 3 חודשים רצופים במצב בו אינו יכול לעבוד בשל מצבו הרפואי.

כעורך דין לתביעות ביטוח וכעורך דין המטפל בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, אני תמיד מתעניין בפוליסות אובדן כושר עבודה של הפונים אלי, וכאשר פונים למשרדנו לצורך תביעת אובדן כושר עבודה אני תמיד בוחן את האפשרות לקבל פיצוי גם מהמוסד לביטוח לאומי במקביל. זה בהחלט משתלם.

לקוחות ממליצים