לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

זכויות עובדים בעלי מוגבלויות לקראת סיום יחסי עבודה

בימים אלו של מיתון במשק, אנו עדים לקיצוצים בשכר ופיטורים הנובעים מצמצומי הוצאות. המדובר ככל הנראה ברע הכרחי העובר על רבים מאיתנו. מטרת המידע שיובא להלן היא לבחון האם נשמרו זכויותיכם כעובדים בעלי מוגבלויות והאם לא ממנף המעביד שלכם את גל הפיטורים הכללי על מנת להיחלץ מהסכמי עבודה ויחסי עבודה שאינם לרוחו, גם כאשר הסיבה האמיתית איננה חיסכון ו/או יעילות הגוררים קיצוץ רוחבי.

האם ניתן לפטר עובדים על רקע נכות או מחלה?

לא, אסור לפטר עובד בשל מוגבלותו בלבד. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, סעיף 8 (א), קובע: "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים, בכל אחד מאלה:

(1) קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה;

(2) תנאי עבודה;

(3) קידום בעבודה;

(4) הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5) פיטורין או פיצויי פיטורין;

(6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה;"

מטרתו של החוק, כפי שניתן לראות, היא להשוות בין עובד נכה לבין זה שאינו נכה ולאפשר לו להשתלב בעבודה, למרות נכותו. אי לכך, מטיל המחוקק על המעביד חובה לפעול בצורה אקטיבית, רצינית, יסודית ומתוך כוונה אמיתית, לשנות ולהתאים את סביבת העבודה הפוטנציאלית, והכל בכדי שלא להגיע למצב בו עובד מוגבל ייפלט ממעגל העבודה.

מה קבעו בתי משפט במקרים בהם פוטר עובד בשל מוגבלותו?

כמובן שכל מקרה לגופו וקיימות פסיקות לכאן ולכאן. במקרים מסוימים שכנע המעביד את בית הדין כי עשה כל אשר ניתן בכדי לשמור על העובד במסגרת העבודה ולא הצליח. במקרים אחרים נפסקו פיצויים לטובת העובדים. במקרה ספציפי בו טיפלתי כנציג עובד נכה של חברת חשמל שפוטר, טענתי כי על המעביד לגבש נוהל עבודה שונה ומיוחד כאשר הוא שוקל סיום יחסי עבודה עם עובד נכה או מוגבל, ואכן- באותו מקרה חזר אותו אדם לעבודתו לאחר הגשת התביעה לבית הדין לעבודה והוא עובד שם עד היום.

אילו כלים נותן החוק בידי העובד?

לפי החוק, נטל ההוכחה עובר אוטומטית לכתפי המעביד שצריך להוכיח כי הוא לא הפלה את העובד לרעה בשל או על רקע מוגבלותו. עוד על המעביד להוכיח, כי השקיע את כל המאמצים וביצע את כל ההתאמות הנדרשות בכדי למצוא לעובד מקום עבודה מתאים, לפני שהוא שוקל את פיטוריו.

מה בין החוק המדובר לבין הסכמים קיבוציים הדנים בפנסיית נכות?

החוק המדובר חי בהרמוניה עם הסכמים אישיים וקיבוציים שונים ומשליך עליהם. במקרה הספציפי המפורט מעלה בו בוטלו הפיטורים למרות שהעובד למעשה יצא לפנסיה מוקדמת על רקע "ובזכות" נכותו, מה שקרוי בהסכם הייחודי של עובדי חברת חשמל – פנסיית נכות.

האם אני יכול להשתמש בהוראות החוק בשימוע?

וודאי שכן. יש לדעת כי לכל עובד זכות יסוד לייצוג משפטי בכל שלב. השלב הראשון החשוב בו ניתן לעשות שימוש בכלים שמעמיד החוק לרשות העובד הוא שלב הזימון לשימוע. חובת השימוע היא החובה של המעביד להודיע לעובד כי בכוונתו להשמיע בפניו את הגורמים שבין היתר גרמו לשקילת הפיטורים ולאפשר לעובד לשטוח טענותיו בפני המעביד כנגד כוונה זו.

מהן העצות לעובד נכה הנקרא לשימוע אצל המעביד?

חשוב מאד להגיע לפגישת השימוע מוכנים. במקרים רבים בהם טיפלתי, בוטלה הכוונה לפטר את העובד כבר בשלב זה. חשוב לדעת מה נטען כלפי העובד ולקבל את הטענות, רצוי בכתב, זמן רב לפני השימוע. בשלב הבא מומלץ להכין מראש תגובות לטענות הללו, ובמידת האפשר גם עדים שיתמכו בטיעוני הנגד של העובד, מהם רצוי לקבל גם עדויות בכתב טרם הדיון.

כדאי לוודא שהשימוע מתועד או אף מוקלט, ולנסות לנהל את השיחה בצורה חברית ורגועה תוך ניסיון לשכנע.

יש לציין כי מדובר בהליך ללא חוקים ברורים או נוקשים, המאפשר בדרך כלל שיחה חופשית והעלאת פתרונות יצירתיים המחזירים את העובד למעגל העבודה, לעיתים בשינויים התורמים לעובד ולמעביד גם יחד.

המעביד שלי מחייב אותי לנסוע נסיעות ארוכות מאוד שהורסות לי את הגב. מה אני יכול לעשות?

מומלץ לפנות לרופא תעסוקתי. המדובר במי שחוות דעתו תחייב את המעביד לשנות את תנאי העבודה על מנת להתאימה לעובד המוגבל וזאת בהתאם להוראות החוק.

רפואה תעסוקתית היא תחום הרפואה שאמור לתת פתרונות והנחיות בכל הנוגע לתנאי עבודה. כדאי להגיע לפגישה עם רופא זה עם תיעוד מסודר ותומך כמו חוות דעת בתחומים אחרים ולאחר היוועצות בעורך דין.

מעביד שיפטר עובד לאחר המלצות רופא תעסוקתי שלא יהיו לרוחו, יהיה בבעיה. החזקה שתצטייר מיד הינה כי מדובר בפיטורים בשל מוגבלות, כלומר- פיטורים אסורים.

האם גם בתקופה של מחלה חל החוק המדובר?

כיום ישנה הצעת חוק שתאסור פיטורי עובדים בתקופת מחלה. החוק לא קיים עדיין, וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה לאנשים עם מוגבלויות לא דן במצב של חולי. עם זאת גם היום ניתן לשאוב מהחוק נשוא דיוננו עקרונות מנחים ולטעון כי פיטורי עובד על רקע היעדרותו מעבודה בשל מחלה הינה מפלה, נוגדת חוקי יסוד ואסורה.

לסיכום, מילה קטנה למעסיקים: בשנים האחרונות הצטברו פסקי הדין רבים, אשר ש"ענשו" והחמירו עם מעבידים שפיטרו עובדים על רקע נכות או מוגבלות.

טוב יעשה כל מעביד אם יקבל ליווי מקצועי בעת שקילת פיטורי עובד עם נכות כלשהיא, למען תישמר כוונת החוק ועם זאת יבואו לסיומם המוצלח יחסי עבודה שאינם רצויים.

לקוחות ממליצים