לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

שומר הסף של ביטוחי הפנסיה שלכם

ביום 19.12.13 קבע בית הדין הארצי לעבודה כי חברות הביטוח וקרנות הפנסיה אשר בטלו כיסויים ביטוחיים לעובדים בשל אי תשלום פרמיה, מבלי לקבל אישור מבעוד מועד, עברו על החוק. המדובר בבשורה של ממש בתחום דיני העבודה והביטחון הסוציאלי, כמו גם בתחום דיני הביטוח והפנסיה.

פרט למקרה בו הגישה חברת הביטוח תביעה כנגד המעביד שלא העביר תשלום לקרן, ובית הדין קבע שחברת הביטוח פטורה מהמשך כיסוי ביטוחי, נושאת קרן הפנסיה בחובת כיסויים ביטוחיים מלאים אל מול העובד. פסק הדין אמור לשים קץ לתופעה, לפיה מעבידים הנתקלים בקושי בתזרים המזומנים פוטרים אותו בדרך של הפסקה ולו זמנית של העברת הפרמיה לחברת הביטוח, כאשר לעיתים קרובות הם מותירים בידם גם את כספם של העובדים. כמובן שמדובר בעבירה פלילית אשר לצערנו לא נאכפת ע"י משטרת ישראל. בעקבות פסק הדין צפויה אכיפה אינטנסיבית וקפדנית של חובת המעביד להעביר את הפרמיות בזמן מצד קרנות הפנסיה וחברות הביטוח. מבטח שלא יעשה זאת, צפוי לשאת לבדו בנטל הכיסוי הביטוחי של העובד.

האינטרס של המבטחים בעקבות פסק הדין הזה הוא לצמצם למינימום האפשרי את פרק הזמן בו למבוטח קיים כיסוי ביטוחי מחד ולא משולמת הפרמיה מאידך. המבטחים יבקשו להיפטר מפוליסות לא משולמות, ואם עד לפסק הדין ניתן היה לעשות זאת בדרך של שליחת מכתב או שניים וביטול חד צדדי של הפוליסה, היום הודגשה חובתם להגיש תביעה לבית המשפט כנגד המעביד.

לא עוד עובדים חסרי אמצעים הרודפים אחר המעביד כדי שיעביר את כספי ההפרשות הסוציאליות שלהם בזמן, וישמור על האפשרות לתשואה ריאלית ועל כיסויים ביטוחיים. מעתה תעשנה זאת עבורם חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, המעסיקות אנשי מקצוע המסוגלים להתמודד עם הנושא באופן פשוט.

כעורך דין פנסיה ועורך דין אובדן כושר עבודה, המלצתי לכל עובד שהגיע למצב של אבדן כושר עבודה ואין לו כיסוי ביטוחי המשלם לו הכנסה להגיע במהירות לעו"ד המומחה בתביעות ביטוח. הוא  ידאג לתבוע את חברת הביטוח שלא פעלה בהתאם לדין, גם אם מדובר בפוליסה שהתבטלה זה מכבר בשל אי תשלום.

לקוחות ממליצים