לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

טעות לעולם חוזרת (אבל נסו למנוע אותה בכל זאת)

בימים האחרונים ניתן פסק דין בתביעה בה ייצגנו מבוטח בקרן הפנסיה מנורה מבטחים, ואשר לשמחתנו גרם לקרן הפנסיה לתקן טעות נוראית שכמעט חיסלה את הפנסיה שלו ושל אשתו

במשך שנים ארוכות אנחנו עובדים מצאת החמה ועד צאת הנשמה, כמאמר הפתגם, וכמו שלימדו אותנו, כבר מתחילת הדרך אנחנו חוסכים בצד כסף ליום סגריר. קרנות הפנסיה, שבהן אנחנו מפקידים מדי חודש סכום נאה, אמורות להבטיח לנו עתיד שקט מיום הפרישה שלנו מהעבודה, אך לפעמים כשאנחנו מגיעים לגשר, מסתבר שלא באמת דאגו שנחצה אותו בביטחה.

זה מה שקרה גם לעובד הוותיק והמסור שלפנינו, אשר במשך למעלה מ-37 שנים עבד בחברה שהפרישה לזכותו כספים לטובת תשלומים בקרן הפנסיה מבטחים, שעתידים היו לשמש אותו בבוא העת. ב-10 השנים האחרונות של צבירת הפנסיה שלו, היה שכרו גבוה משמעותית מהשכר המקסימלי שבגינו ניתן לצבור לפנסיה ולכן החלק של השכר שקיבל מעבר למקסימום, ושגם עבורו הפריש לקרן הפנסיה, לא נצבר לו כי אלו היו כספים עודפים שנשארו בקופת קרן הפנסיה. העובד התקשר לקרן הפנסיה על מנת לקבל אינפורמציה לצורך רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, והדגיש בפני הנציגה איתה שוחח כי אין מדובר בהפקדה פנסיונית, אין לפגוע בסכומי הפנסיה שצבר עד כה וכי הכספים שישלם משלב זה והלאה יועברו רק לצורך הביטוח שהוא מבקש לרכוש לעצמו.

לרוע המזל מרגע זה ואילך החלה להתפתח מסכת טעויות ואי הבנות, שעתידה הייתה לשנות את עתידו הכלכלי של העובד האחראי שלנו אילולא גילה את המתרחש במקרה. מסתבר שלמרות הבהרותיו של העובד, פעלה נציגת קרן הפנסיה שאיתה דיבר כאילו הוא מבקש להמשיך ביטוח בקרן כמבוטח עצמאי בשכר מינימאלי! הקטן פי עשר בערך משכרו האחרון, וכל זאת כאשר בקרן הפנסיה של מבטחים הוותיקה בה היה חבר, מחשבים את השכר הקובע לפנסיה בשיטת 3 שנים אחרונות. באבחת עט טענה קרן הפנסיה ביקשת להקטין פי כמה את הפנסיה שלך של אשתך למשך כל חייך וחייה.

במסמך שנשא כותרת "המשך ביטוח" ושעליו חתם, נכתב כי החותם מצהיר על ידיעתו כי צעד זה עלול לפגוע בזכויותיו הפנסיוניות ובזכויות שצבר עד אותו יום וכי לא יוכל לבוא בטענות כנגד החברה בקשר להחלטתו זו ולהשלכות על שכרו הקובע (ומי ירצה לנקוט בצעד כזה…?). כאשר הבין העובד כי חתם על טופס שזה למעשה תוכנו, טופס שלטענתו לא היה חלק מהמסמכים המקוריים שנשלחו אליו לחתימה והוכנס אליהם בשלב מאוחר יותר, החליט לתבוע את קרן הפנסיה ולדרוש את הכספים המגיעים לו. בתביעתו טען להטעיה מצד נציגות הקרן ולהפרת חובת התום הלב כלפיו, שהרי הוחתם בדיוק על היפוכה של כוונתו, וביקש להשיב לו את ההפרש שבין תשלום הפנסיה החודשי אשר היה צפוי לבין זה שיתקבל בפועל.

לשמחתנו, טיעוניו הכנים של העובד, ששטח בתביעתו את השתלשלות העניינים המתסכלת, לא נפלו על אוזניים ערלות ובית המשפט החליט לבטל את  פעולת קרן הפנסיה והחזיר את המצב לקדמותו, טרם הטעות.

ושוב אנו חוזרים ומזכירים: שימו לב לכל מילה בטפסים שעליהם אתם חותמים מול מוסדות פיננסיים ואחרים, העלולים להשפיע על עתידכם, ובדקו בשבע עיניים את האותיות הקטנות כמו את הכותרות הגדולות. ואם אחרי כל אלו עדיין עולים סימני שאלה, תבעו את התשובות מהגורם הרלוונטי ואל תוותרו על זכויותיכם.

למאמרים נוספים >>>

לקוחות ממליצים