לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

ביטוח ימי – האירוע של האניה "צים קונסטנצה" בנמל אשדוד במהלך סערה חורפית

מכולה נפלה למים מסיפון האניה. כל תכולתה אבדה במעמקי הים. המוביל הימי, בעלי האניה וחברת הנמל שבמימיו המכולה נפלה,הודיעו כולם שאינם אחראים לנזק זה, ושמזג האוויר הסוער גרם לו. ברוח זו גם היה הדיווח בעיתונות על האירוע, שבו נפלו למעשה באותו אופן 26 מכולות.
אכן, מזג האוויר היה סוער במיוחד. היתה דרמה גדולה. למעשה הדיווח התמקד בכך, שנמנעה תאונה בנמל, בעת שהאניה השתחררה מכבלי עגינה מעוצמת הרוחות והגלים. נתבי הנמל הצליחו להשתלט עליה ולנתב אותה אל מחוץ לנמל.
לגבי מטען שהיה מכוסה בביטוח ימי, קיבלו בעליו את ערכו האבוד של המטען בתגמולי הביטוח מן המבטחים (אובדן מלא, שטיפה מהסיפון, סיכוני הים). אך מה לגבי מטען שלא היה מבוטח? והאם לבעלי המטען הלא מבוטח (וגם לחברות הביטוח של המטענים) אין את מי לתבוע?
למעשה, באירוע נגרמו נזקים גדולים אף מאובדן הטובין של 26 מכולות. נגרם נזק לא קל לגוף האניה, וכן הוצאות כבדות היו כרוכות בצלילה לצורך משיית המכולות שסיכנו כניסת אניות לנמל. לפיכך, המוביל הימי, בעלי האניה וחברת הנמל נכנסו לסכסוך בשאלה מי מבין שלושתם צריך לשאת בנזקים.
מסתבר כי בסכסוך זה הם לא טוענים כי מזג האוויר הוא הגורם לנזקים – אלא התרשלות של אחד או יותר מהצדדים.
ואכן כאשר הסערה היא צפויה מראש, ואינה כזו שאי אפשר להתכונן ולהתגונן בפני נזקיה, אם מכולות בכל אופן נופלות לים, אות הוא כי גורם כלשהו התרשל בשמירה על המכולות ובהבאתן הבטוחה ליעדן.
האם המכולות היו קשורות נכון למצב של סערה, שהייתה צפויה? האם היה נכון להכניס את האניה לעגון בנמל כאשר הסערה היתה צפויה? האם היתה האניה קשורה מספיק טוב, למצב של הסערה הצפויה? מי אחראי לכל אחד מהמחדלים?
[משרד התחבורה חקר את האירוע והכין דו"ח בענין. ממצאיו טרם פורסמו, כיוון שטרם התקבלה לגביהם עמדתם של המעורבים בעניין.]
בראש ובראשונה מבחינתו של בעל מטען שאינו מבוטח, ומבחינתם של מבטחי המטען שנכנסים בנעליהם של בעלי המטען לאחר ששילמו להם את תגמולי הביטוח, אחראי להובלה הזהירה של המכולות ליעדן מי שהוציא לבעל המטען את שטר המטען. גם אם לא היה אחראי בפועל להתרחשויות. זהו המצב במשפט הימי לגבי תנאי שטר המטען.
ישנם בעלי מטען שהם צד לשטר מטען שהוציא המוביל הימי בפועל (צים) בעצמו, וישנם בעלי מטען שהם צד לשטר מטען שהוציא גורם אחר – משלח בינלאומי או חברת ספנות שחכרה את התאים באניה ישירות מהמוביל הימי.
בעיקר בגלל מכלול הנזקים המעורבים באירוע, מאחר ולא מדובר רק בנזק של מכולה אחת שנפלה לים, כל עוד המוביל הימי, בעלי האניה וחברת הנמל לא מגיעים להסדר בינם בשאלת האחריות לאירוע, אף אחד מהם לא יסכים לשלם את תביעת בעלי המטען מחוץ לכותלי בית המשפט.
ואולם אם מוציאי שטר המטען לבעלי המטען היו משלח בינלאומי או חברת ספנות שלא היתה המוביל הימי בפועל, והסיכון של אלה בפרשה הוא מטענה של מכולה אחת, יתכן וישקלו לסיים תביעה כלפי בפשרה לפני הליכים משפטיים.
משרדנו המומחה בתביעות ביטוח, קיבל לידיו תיק של בעל מטען, שמטענו אבד כשהמכולה נפלה לים, וסיימנו את הפרשה בפשרה ששילמו מבטחיו של המשלח הבינלאומי מוציא שטר המטען ללקוחנו.

לקוחות ממליצים