לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

עצות עו"ד ביטוח בתחום ההובלה הימית ליצואנים / יבואנים

במאמר זה אספנו עבורכם מספר עצות שיעזרו לכם העוסקים בייבוא ובייצוא. נשמח להרחיב בפגישה ככל הנדרש:

1. כאשר העסקה בתנאי CIF על היצואן, המוכר, לדאוג לביטוח המטען.
אם לא ירכוש היצואן ביטוח מטען, הרי שבמקרה של נזק למטען במהלך ההובלה הנזק יפול כולו על היצואן, מבלי יכולת לקבל שיפוי באמצעות תביעת ביטוח.

2. כאשר אין ביטוח, כדאי ליצואן במקרה כזה להשתמש בשירותים של עורך דין הבקיא בתחום ההובלה הבינלאומית, כדי שיטפל בקבלת הפיצוי האפשרי מהצד שגרם לנזק למטען.

משרדנו המומחה בתביעות ביטוח ונזיקין בין היתר בתחום ההובלה הבינלאומית מטפל במקרה כזה, בו מכולה עם מטען שנמכר בתנאי CIF אך מבלי שנרכש ביטוח למטען, נפלה מסיפון אוניה במהלך סערה.במקרה זה אנו מגישים תביעה נגד הגורם האחראי לנזק, כדוגמת המוביל הבינלאומי או הנמל.

3. בכדי לוודא תביעת ביטוח מוצלחת, על יבואן שקונה מטען בתנאי CIF לדרוש לקבל לידיו את הפוליסה שנרכשה לכיסוי הובלת המטען ע"י המוכר, ולבדוק את תנאיה. יש לשים לב כי המוכר מחויב למעשה לרכוש ביטוח למטען בתנאים המינימאליים ביותר, תנאים שאינם מתאימים להובלה של כל מטען. לעיתים מדובר גם במבטחים שהקונה יתקשה לתבוע במקרה של נזק למטען. המדובר בתביעות ביטוח כנגד מבטח שמשרדיו בחו"ל ואת התביעה יש להגיש בחו"ל.

4. בכל מקרה של תביעה בגין נזק למטען יש למחות (להודיע) על הנזק, בהודעה בכתב, מיד כאשר הוא מתגלה. המחאה לא צריכה להיעשות רק לגורם בשרשרת ההובלה שהיבואן מכיר, או לגורם האחרון שהוביל את המטען אל הקונה. יש לוודא שהמחאה תגיע אל הגורם האחראי לנזק, ובעיקר שתגיע לגורמים שהוציאו במסגרת ההובלה הבינלאומית את שטרי המטען (חברת הספנות והמשלח הבינלאומי).

5. לפי תנאי שטר המטען הימי יש להודיע למוביל הבינלאומי על דבר הנזק מיד עם גילויו, ולא יאוחר מתוך 3 ימים מיום שהמטען התקבל ביעדו, במקרה והנזק לא היה גלוי לעין מיד. הוצאת מכתב המחאה היא חלק מדרישות המבטחים של המטען בכל מקרה של תביעת ביטוח,  ובאם אין ביטוח למטען מכתב המחאה מהווה דרישה מהותית לצורך קבלת פיצוי מהמוביל הבינלאומי.

6. משרדנו טיפל במקרה של נזק למטען בו התובע הודיע למוביל הבינלאומי על הנזק באיחור של חודשים למרות שטען במכתבו הראשון בעניין, שהבחין בנזק עוד במחסן בו המטען נפרק מהמכולה. התובע לא דאג אף לכך שהנזק הנטען יתועד באותו מחסן באותו זמן, כך שלמעשה לא יכול היה להוכיח שהנזק נגרם במהלך הטיפול של אותו מחסן במטען. כך, התובע לא יכול היה לתבוע בהצלחה אף אחד מהגורמים שהיו אחראים, לכאורה, לנזק הנטען.
אנו ייצגנו  את הגורם הנתבע ועשינו שימוש בהצלחה בטענות הנ"ל.

7. בנוסף לשירותיו של עורך דין הבקיא בתחום תביעות ביטוח ונזק בהובלה בינלאומית, רצוי במקרה של נזק משמעותי, להשתמש בשירותיו של שמאי הבקיא בתחום ההובלה בינלאומית – שמאי ימי. כאשר המטען מבוטח, חברת הביטוח תמנה את השמאי לבדוק את הנזק מיד עם גילויו. כך נכון לעשות גם כאשר אין ביטוח. שמאי כזה מהווה גורם מוסמך למתן חוות דעת אובייקטיבית לגבי גובה הנזק והגורם לו, כך שעורך הדין יוכל להתבסס עליה כדי לדרוש שיפוי מהצד האחראי לנזק.

 

לקוחות ממליצים