לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

הרכשת (פוליסה לאחר התאונה) וגם ירשת?

האם זכאי נהג צעיר בפיצוי מחברת הביטוח למרות שרכש פוליסה רק ביום שלאחר קרות התאונה? עצם השאלה נשמעת תמוהה מעט, אולם זו אכן הסוגייה שבה דן בית המשפט במקרה שלפנינו.

בסיפורנו זה אירעה תאונת דרכים בין שני רכבים בשעת ערב מאוחרת. הנהג ברכב הנתבעת בעת התאונה היה נהג צעיר, אולם הוא לא היה מבוטח בביטוח מהסוג המתאים ביום זה. ביום שלמחרת קרות התאונה רכשה המבוטחת פוליסה מסוג נהג צעיר.

כאשר דיווחה המבוטחת לחברת הביטוח על קרות התאונה, היא לא גילתה לה כי רכשה את ההרחבה לפוליסה לאחר התאונה. לאחר בדיקת הפרטים חברת הביטוח דחתה את תביעתה לכיסוי הנזק בטענה שביום התאונה לא הייתה מבוטחת בהתאם לגיל הנהג ברכב, ולא זו בלבד, חברת הביטוח טענה למרמה מצדה.

במקרה זה המבוטחת רכשה ביטוח זול ובו מנגנון נפרד המאפשר לנהג צעיר יותר להשתמש ברכב לאחר רכישת תוספת לכיסוי למשך ארבעה ימים, אך היא לא עשתה זאת ביום התאונה. ברור למדי כי מי שרוכש פוליסה מעין זו יודע כי נהיגת נהג צעיר אינה מכוסה בפוליסה הקבועה שלו ודורשת תשלום נוסף.

כאן עולה התהייה האם מי שביקש לחסוך בעלות הביטוח לנהג צעיר ולרכוש מעת לעת כיסוי ביטוחי בהתאם לשימוש בפועל, זכאי לכיסוי ביטוחי אם אירע מקרה הביטוח ורק אחריו רכש את הכיסוי?

בפסק דין קודם (ברע"א 9849/17 פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ) קבע בית המשפט כי אי עמידה במגבלת גיל מהווה החמרת סיכון והתוצאה לכך היא זיכוי המבוטח בתגמולי ביטוח יחסיים ולא בסכום המקורי, כשמעל פסיקה זאת מרחפת אף אפשרות דחיית התביעה בטענת מרמה.

מהראיות שעלו בתיק שלפנינו עולה כי קבלת טענת המבוטחת מנוגדת לעקרונות היסוד בדיני הביטוח, שהרי התאונה כבר קרתה בטרם נרכשה הפוליסה הרלוונטית, ומכיוון שלא יבוטח סיכון לאחר שכבר התממש, התביעה נדחתה.

יחד עם זאת, מפסק הדין שנדון מעלה (ברע"א 9849/17 פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ), עולה כי לעתים, כאשר ניתן לייחס למבוטח טעות בהיסח הדעת בכך שלא רכש בזמן את ההרחבה לפוליסת הביטוח, יוכל להתייחס בית המשפט בסלחנות למקרה, והמבוטח יקבל תגמולי ביטוח המצויים ביחס הפוך לתוספת הפרמיה שהייתה נגבית אילו הייתה חברת הביטוח יודעת על הסיכון הגבוה יותר בנסיבות המקרה המבוטח.

המסקנה מהאמור היא כי גם אם יש ספקות לגבי הכיסוי הספציפי לפוליסה שיש ברשותכם בשעה שאתם נקלעים לאירוע ביטוחי, אל תוותרו. במקרים כאלו רצוי וכדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה לביטוח אשר יבדוק את הפרטים לעומקם ואת הסיכויים שלכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם מחברת הביטוח.

לקוחות ממליצים