לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

מה דין סייג המרוקן מתוכן את הכיסוי הביטוחי?

במקרים רבים מבוטחים שהפרישו הפרשות כל חייהם עבור פוליסת הביטוח שלהם ובה תלו תקוותיהם למקרה "שלא נדע", עומדים בפני שוקת שבורה כאשר מגיע הרגע לקבל את הפיצוי מחברת הביטוח.

אחת מהסיבות בגינה חברות הביטוח דוחות את תביעת הביטוח לפיצוי, היא, שקיים סייג מסוים (שבהרבה מקרים לא מודע לו המבוטח) המוציא את המקרה שארע למבוטח מהכיסוי הביטוחי.

כך לדוגמה, ארע במקרה שנדון בבית המשפט ביום 20.9.10, שם דובר על אישה שגילו אצלה גידול שפיר במוח בעקבותיו נותחה ועברה טיפולים אינטנסיביים.

האישה ובעלה ביטחו עצמם זמן רב קודם לכן ב"ביטוח למקרה מחלות קטלניות" הכולל גם כיסוי ביטוחי בגין מחלת הסרטן וגידול שפיר במוח. סכום הביטוח בגין מקרה שכזה הנו 300,000 ₪, ועל כן פנו בתביעה לחברת הביטוח לקבל את הפיצוי הכספי לו נזקקו ברגעים קשים אלה.

אולם, אליה וקוץ בה, חברת הביטוח דחתה את תביעת הביטוח בטענה כי במקרה זה אין כיסוי ביטוחי משום שקיים סייג לפיו הכיסוי אינו כולל "ציסטות, גרנולומות, מלפורמציות של כלי הדם המוחיים, המטומות וגידולי יותרת המוח וקרומי המוח".

בבית המשפט טענה התובעת כי חרף האמור בפוליסה, לפיה קיים כיסוי ביטוחי למחלות הנובעת מגידול שפיר במוח, בפועל הסייגים לחבות שוללים את הכיסוי כמעט לחלוטין. עוד טענה התובעת כי הצורך במומחה מוח לשם הבנת הסייגים בפוליסה, מלמדים כי אדם מהיישוב לא יכול היה להבין כי מוכרים לו מוצר חסר. בית המשפט קיבל את טענות התובעת.

במקרה דנן, בית המשפט קבע כי הסייגים מרוקנים למעשה מתוכן את הכלל. תוצאה זו אינה מתקבלת על הדעת ואינה סבירה. עוד קבע, כי התובעת "ציפתה לקבל כיסוי ביטוחי לכל אחת ואחת מהמחלות הקטלניות המנויות בפוליסה ולא העלתה על דעתה כי בעקבות הסייגים 1% בלבד מהגידולים השפירים במוח יהיה מכוסה בפוליסה. כמו-כן, הדיוט לא יבין כי זולת הכותרת 'גידולים שפירים במוח' ריקה התניה החוזית מתוכן. אין זה סביר לדרוש ממבוטחים לפנות לקבלת ייעץ מקצועי טרם התקשרות בחוזה ביטוח….".

לסיכום, בית המשפט קיבל את טענת התובעת ופסק כי "אין לתת תוקף לסייג הפוליסה, שמשמעותו ריקון הכלל המקנה כיסוי ביטוחי מתוכן".

ת"א (שלום חיפה) 2701/06 פרנקו נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

לקוחות ממליצים