לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

חשיבות טופס ההצעה לביטוח

כל מי שרכש בחייו פוליסה מכל סוג כגון אובדן כושר עבודה, סיעוד, תאונות או פוליסה אחרת יכול ודאי להיזכר במעמד שבו סוכן הביטוח מבקש ממנו למלא טופס הצעה.

רגע האמת

כידוע, טופס ההצעה המלא והחתום עובר לחברת הביטוח אשר מפיקה את הפוליסה בהתאם לו. מה שמייחד את הביטוח משאר המוצרים שרובנו צורכים ביום-יום הוא, שאת התועלת האמיתית מהמוצר הביטוחי שרכשנו, נקבל רק כאשר יקרה לנו מקרה הביטוח.   

רק בנקודה זו, שלעיתים מתרחשת לאחר שנים רבות מהיום שבו מילאנו את טופס ההצעה, אנו נגלה האם תביעת הביטוח שהגשנו אושרה או לא. כלומר, רק בשלב זה חברת הביטוח תבדוק באמת את הזכאות שלנו לתגמולי הביטוח על פי הפוליסה שרכשנו.

בעת בירור התביעה ומימוש הזכויות של המבוטח, חברת הביטוח בודקת פרמטרים רבים ומגוונים לפני שהיא מחליטה האם לאשר את התביעה, אם לאו. חברת הביטוח תבדוק את הפוליסה, טופס ההצעה ומסמכים רפואיים בעבר ובעת קרות מקרה הביטוח.

סוגיית פרשנות טופס ההצעה לביטוח תתעורר לא פעם תוך כדי בחינת השאלה האם המבוטח אכן חשף את כל הפרטים שלגביהם נשאל, לפני התקשרותו עם החברה.

כיצד חברת הביטוח בודקת את הטופס

כך למשל תבדוק חברת הביטוח כיצד ענינו על הצהרת הבריאות: האם הצהרנו אמת ביחס למשקל שלנו, המקצוע, הרגלי העישון ופרטים נוספים שנשאלנו עליהם.  

זה המקום לציין כי בפסיקה נקבע שהחברה המבטחת לא תוכל לטעון לאי-גילוי או למצג שווא מצד המבוטח, כאשר שאלות בטופס ההצעה נוסחו באופן מעורפל, חסר, או לא מדויק. 

חברת הביטוח תבדוק גם דברים נוספים אך במאמר זה נתמקד בטופס ההצעה, משמעותו, חשיבותו ומה ניתן להפיק ממנו.

בעת בירור התביעה, חברת הביטוח תקבל החלטה האם לאשר את התביעה או לדחות אותה.

כאשר חברת הביטוח דוחה את התביעה, עלינו לבדוק מהן סיבות שבעטיין דחתה חברת הביטוח את התביעה ולקבל החלטה האם אנו מסכימים ומקבלים את נימוקי הדחייה של חברת הביטוח כפי שמפורטים במכתב הדחייה או שטעות בידה.

ישנן דרכים רבות ומגוונות להתמודד עם דחיית תביעת ביטוח והן הקשורות לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה לרבות המצב העובדתי, הראייתי והמשפטי.

אולם, כמעט בכל תביעה נגד חברת ביטוח, יעסוק כתב התביעה בטופס ההצעה.

אבל לפני הכול, עלינו להבין מה המשמעות הלכה למעשה של ביטוח.

ביטוח הוא לפני הכול חוזה לכל דבר ועניין, וחלים עליו הדינים הכלליים בחוק החוזים שאחד העיקריים שבהם הוא הסכמת שני הצדדים להצעת הביטוח.

למעשה, טופס ההצעה משלב בתוכו את כל הנתונים שחברת הביטוח זקוקה להם לצרכיה שלה על מנת להפיק את הפוליסה, וכן הבהרות שונות, אזהרות והנחיות המחויבות מתוקף החוק.

במילים אחרות, טופס ההצעה מבטא גם את בקשת המועמד לביטוח להיות מבוטח, וגם את הפרמטרים החשובים לחברת הביטוח בבואה לשקול האם לקבל את המועמד לביטוח ובאילו תנאים, כגון הצהרת הבריאות.

לכן, כשאנו מקבלים את הפוליסה לאחר ההפקה, עלינו לבדוק אל מול טופס ההצעה האם הפיקו לנו את הפוליסה בהתאם למה שביקשנו. חשובה גם לקרוא את טופס ההצעה יחד עם הפוליסה כמכלול תוך הסתייעות במסמך אחד על מנת לבאר את האחר. גם בעת תביעה, עלינו לבחון את טופס ההצעה.

טופס ההצעה מבטא את מה שביקשנו ואילו הפוליסה משקפת את הביטוחים שנרכשו לנו ועימם התנאים וההגבלות לביטוח ומכאן החשיבות הגדולה של טופס ההצעה שיכול לגלות לנו הרבה חשובים.   

כך לדוגמה, טופס ההצעה יכול להאיר על המוטבים בפוליסה – נושא מהותי מאוד הקובע לא פעם מי יזכה בתגמולי הביטוח במקרה מוות. תוצאה שונה יתקבלו אם כתבנו כמוטבים שם ספציפי או יורשים חוקיים, אם דאגנו לשנות את המוטבים מעת לעת או שהמוטב נותר זה ששמו נכתב לפני שנים ארוכות בטופס.

טופס ההצעה יכול לגלות לנו אם הכוונה הייתה לרכוש מוצר א' או מוצר ב' ומכאן מה תנאיו של אותו מוצר. פרט זה יכול להכריע האם המבוטח עומד בתנאים המזכים אותו בתגמולי הביטוח אם לאו.

גם לתאריך מילוי טופס ההצעה ולמועד תחילת הביטוח שנתבקש יש משמעות; כמו במקרה ביטוח שחל לאחר מילוי הטופס אך בטרם החברה הפיקה את הפוליסה ו/או לפני מועד תחילת הביטוח כפי שנרשם בטופס ההצעה.

לעתים יכולה אף לעלות שאלה האם המועמד לביטוח חתם על חלק מטופס ההצעה או שגורם אחר חתם במקומו ומכאן מה התוצאה המתבקשת.

טופס ההצעה, אם כן, אינו עוד מסמך פשוט ושגרתי כמו בקניית מכשיר חשמלי. מכיוון שכמעט לכל פרט בו יכולה להיות חשיבות גדולה מאוד בעת תביעה התייחסו אליו ברצינות כדי שלא תגיעו למצב שבו תביעתכם תדחה כשתצטרכו את הפיצוי יותר מכל.

הכותב הינו גיא כהן, עו"ד ביטוח  

לקוחות ממליצים