לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

התמודדות עם קיומו של תנאי מקפח בחוזה ביטוח

החלטתם לרכוש פוליסת ביטוח. קיבלתם לידיכם ערימת מסמכים ונדרשתם לחתום. אל מולכם עומד חוזה דרקוני – מלא בנספחים, במגבלות ובהחרגות. בנקודה בה הבנתם שאין מדובר בתנאים הנתונים לבחירה ו/או שינוי – חתמתם על החוזה, בתקווה שהכול ברור ומובן.

משחל מקרה ביטוח, נאלצתם להפעיל את הפוליסה. בבואכם לדרוש פיצוי על נזקים או שיפוי (החזר תמורת הוצאות), נמסר לכם מהחברה המבטחת כי על פי תנאי הקבוע בפוליסה אינכם זכאים לקבלת השירות ו/או החזר כספי. כששאלתם איך זה ייתכן נעניתם בתשובה לקונית בה נמסר כי מדובר בהסכם שפרשנותו ברורה ונקבעה מראש, ואל לכם לבוא בטענה, שכן הסכמתם לכך ביום בו חתמתם.

בשלב זה – אל תחושת חוסר האונים שמלווה אתכם עוד מיום החתימה, מתלווה תחושת התקוממות על כך שבחוזה קיימים תנאים שנועדו להגן על החברה המבטחת מעבר למקובל ויפגעו בכם ובזכותכם הטבעית לקבל את ההגנה הנדרשת מהפוליסה.

איך מתמודדים מול חברת הביטוח ותנאי הפוליסה אותם ניסחה?

חוזה הביטוח

• הפסיקה הכירה בכך שחוזה ביטוח הוא חוזה אחיד, וחלות עליו הוראות חוק החוזים האחידים (ראו ע"א 11081/02 דולב חברה לביטוח בע"מ נ' סיגלית קדוש).

• חוזה אחיד, כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, הינו נוסח של חוזה שתנאיו נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בין כמות אנשים בלתי מסוימת.

• לפיכך, חלים על חוזי ביטוח כללי הפרשנות של חוזים אחידים, וכך גם הכללים החלים על תנאים אשר מקפחים את הצרכן (ראו רע"א 6072/98 שדמון נ' מדינת ישראל)

תנאי מקפח בחוזה אחיד

• סעיף 3 לחוק החוזים האחידים קובע כי תנאי בחוזה אשר יש בו קיפוח ללקוח או יתרון בלי הוגן של מנסח החוזה (במקרה דנן חברה מבטחת) – הינו תנאי מקפח, ואותו יש לבטל!!

• המדובר בתנאי אשר מגביל בדרך כזו או אחרת את הלקוח להתקשר עם אדם אחר, ומחייב אותו להזדקק לשירותיו של אדם, ללא שניתן לו החופש לבחור.

חשוב לזכור – לא כל תנאי שלא נראה ללקוח בתחושותיו הסובייקטיביות ייחשב כמקפח. בבואו לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד, ייקח ביהמ"ש בחשבון שיקולים אובייקטיביים, על פיהם ניתן לראות כי התנאי שומר על אינטרס לא לגיטימי של המבטחת.

ביום 24.02.10 קבע בימ"ש השלום בתל אביב, בתביעה נגד "מנורה" חברה לביטוח, כי יש לבטל תנאי בחוזה הביטוח אותו ניסחה– המתנה את הכיסוי הביטוחי שניתן למבוטח עבור הוצאות הגנה משפטית בהליך פלילי שנפתח כנגד המבוטח בעקבות תאונת דרכים, בכך שעורך הדין אשר ייצג את המבוטח בהליך כאמור, ימונה על ידי המבטחת דווקא ולא על ידי המבוטח.

במקרה הנ"ל – נאלץ התובע לשכור את שירותיו של עו"ד לצורך ייצוג בהליך פלילי המתנהל נגד אשתו המנוחה, עקב תאונת דרכים בה הייתה מעורבת.

ביהמ"ש קבע כי למבטח אין אינטרס לגיטימי לחייב את המבוטח להיות מיוצג על ידי עו"ד שהמבטח ימנה.

כתוצאה מהגבלת הבחירה בעו"ד מסוים, הוגבל גם הסכום הניתן ללקוח למקרה בודד. על כן, דחה על הסף ביהמ"ש את טענתה העיקרית של החברה המבטחת, כי משמעות הסעיף הינה ברורה, ואינה דורשת כל פרשנות.

ביהמ"ש קבע כי על החברה המבטחת לשלם לתובע את גובה הסכום המקסימאלי הנקוב בפוליסה, ולשפות אותו בגין ההוצאות המשפטיות ששילם עד לגובה התקרה בה.

בהסתמך על הלכה זו, ייצגנו בהצלחה תובעת מול חברה מבטחת במקרה דומה, וקיבלנו עבור הלקוחה את אשר שילמה בפועל לעוה"ד שלה.

אין ספק כי חוזה הינו הסכם אשר מהווה את כוונתם הסובייקטיבית ורצונותיהם של הצדדים. עם זאת – זכרו:

בהתקיים בחוזה ביטוח תנאי שיש בו כדי לקפח אתכם כמבוטחים בפוליסות, אל תהססו לפנות לאנשי המקצוע המתאימים, אשר יעזרו לכם לעמוד מול המבטחות הגדולות ולדרוש את ההגנה המגיעה לכם.

תנאי מקפח בחוזה ביטוח – דינו להתבטל! דעו לעמוד על זכויותיכם, גם אם נדמה כי אין לכך סיכוי.

לפסק הדין המלא ראו תא"ק 34857-08 כהן נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ-ת"א ואח'

לרשותכם בכל שאלה .

 

 

לקוחות ממליצים