לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

תביעת ביטוח אחריות וחריג אחריות מקצועית

ביטוח אחריות או בשמו המוכר יותר, ביטוח צד ג' או ביטוח צד שלישי, מעניק כיסוי של חברת הביטוח למבוטח, בשל אחריות כלפי מי שנגרם לו נזק על ידי המבוטח. במילים אחרות, הביטוח מעניק כיסוי למצב שבו המבוטח גורם נזק לאדם אחר.

רוב הפוליסות מגדירות את מקרה הביטוח כחבות בנזיקין כאשר נגרם נזק לצד שלישי (ולא לכם המבוטחים) כתוצאה ממעשה או מחדל שלכם. הכוונה היא שאתם תגישו תביעת ביטוח לחברת הביטוח שלכם ובמקום שאתם תפצו את מי שנגרם לו נזק, החברה תשלם לו.

לביטוח אחריות יש מספר בעיות כגון היעדר אופציה לרכישת פוליסה עבור מגוון עיסוקים גדול, או לחילופין חוסר כדאיות בשל פרמיה גבוהה במיוחד, אולם אחת הבעיות השכיחות ביותר בתביעות ביטוח אחריות רבות היא חריגים לכיסוי. לעתים החריגים כה רבים, עד שלא ברור מה כן נכנס תחת כיסוי הפוליסה.

הבולט בחריגים הללו הוא חריג האחריות המקצועית.

לרוב בעלי המקצוע היצרניים יש כיסוי ביטוח בסיסי שמעניק להם שיפוי (פיצוי) בתביעה בגין נזק לרכוש שלהם (גניבה ופריצה), נזק לעובדים (חבות מעבידים) ונזק לרכושם וגופם של לקוחות, אורחים, או כל צד שלישי אחר.

בהרבה מאוד מקרים המגיעים לטיפול משרדי נדחות תביעות הביטוח בשל חריג האחריות המקצועית. ככלל, טענת חברת הביטוח כאשר היא דוחה את התביעה המוגשת בפניה, היא שהנזק אירע כתוצאה מביטוח עבודתכם כבעלי מקצוע, והנזק אינו מכוסה.

מיד עולה שאלת הלקוח שמגיע אליי, "אז למה עושים ביטוח? הרי הכול נעשה במסגרת עיסוקי כבעל מקצוע. אם זה כך, הרי שום דבר לא מכוסה".

הטענה והשאלה במקומה. המדובר בביטוח שרוכשים בעלי העסקים בשל עיסוקם ובמסגרת עיסוקם. הם לא רוכשים את הביטוח הזה בבית. שם יש להם את ביטוח צד שלישי של הדירה (לרוב במסגרת ביטוח סטנדרטי של המשכנתא). אם כל מה שהוא תוצאה של העיסוק מוחרג בשל חריג אחריות מקצועית, לשם מה יש בכלל ביטוח?

בדחייתה את התביעה טוענת חברת הביטוח כי כל האירועים שבהם נגרם נזק שאינו תוצאה של טיב הפעילות העסקית, כן מכוסים. בשל כך תשולם תביעת ביטוח בגין נזק שנגרם לעובר אורח או אורח שנפגע בגלל מפגע בבית העסק – ריצפה רטובה, לכלוך וכדומה בזה. מפגעים אלו אינם קשורים ליכולותיו ולכישוריו של בעל מקצוע כחשמלאי, שרברב, עורך דין וכדומה.

ולמרות שחברת הביטוח אמנם משלמת תביעות ביטוח כדוגמת אלה שציינתי, לא ניתן לומר כי ההבחנה שזו עושה בין מה שנמצא בכיסוי לבין מה שלכאורה נופל תחת החריג, ברורה. גם במקרה בו חברת הביטוח משלמת בדרך כלל וגם במקרה שבו היא בוחרת לא לשלם בטענה לחריג אחריות מקצועית מדובר בדרך כלל בחבות של המבוטח כלפי צד שלישי מתוקף עיסוקו, ועל כן ניתן לטעון כי חריג האחריות המקצועית חולש על שניהם. יוצא מזה כי הרשות בידי חברת הביטוח לשלם את תביעת הביטוח כשהיא רוצה בכך, ולסרב לשלם את תביעת הביטוח כשהמדובר במבוטח שאינה חפצה ביקרו, כמו למשל כשהפרמיה כבר לא משולמת, כשאין כיסויים נוספים, אין סוכן ביטוח שמפעיל לחץ וכו'. מצב זה הביא לכך שבמספר פסקי דין קבע בית משפט כי החריג מרוקן מתוכן את הכיסוי הביטוח ויש לפרש את הפוליסה ככזו המעניקה כיסוי במקרה הספציפי.

 

 

לקוחות ממליצים