לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

מוטבים בפוליסת ביטוח או בצוואה – למי יש עדיפות?

מי הזכאים לקבלת תגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח חיים – המוטבים שנקבעו בטופס מינוי מוטבים כאשר נחתמה הפוליסה, או היורשים בהתאם לצוואה מאוחרת יותר?

בסוגיה זו עסק בית המשפט בעקבות תביעה שהגישה חברת הביטוח איילון כאשר הטוענים לתגמולי הביטוח שחייבת חברת הביטוח לשלם בביטוח חיים, הם ילדיו של המנוח מחד וזוגתו וחלק מילדיו של המבוטח שנפטר מאידך.

אב המשפחה שבסיפורנו ערך פוליסת ביטוח חיים אצל חברת הביטוח התובעת, ובטופס מיוחד הגדיר את שלושת ילדיו כמוטבים הזכאים לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה לאחר פטירתו. במקביל ערך צוואה ובה ביקש להוריש את כל הונו לילדיו אלו.

עברו השנים, הרבה מים עברו בנהר ויחסיו עם אחת מבנותיו עלו על שרטון, מה שאולי הוביל את האב לכתוב צוואה חדשה. לאחר מותו, נמצא כי באותה צוואה מאוחרת ביקש המנוח שירושתו תתחלק בין שניים מילדיו בלבד וזוגתו.

חברת הביטוח פעלה לפי צוואה זו והעבירה לשניים מתוך שלושת הצאצאים הרשומים כמוטבים את הסכום המגיע להם מן הפוליסה. הבת שנושלה מחלקה בפוליסת החיים סירבה לקבל צעד זה ותבעה לקבל את חלקה כמוטבת בפוליסה. בנקודה זו עבר הדיון לבית המשפט שניסה לבדוק למה התכוון המנוח, כשהוריש בצוואתו את רכושו למוטבים שונים מאלו שצוינו בפוליסה ביטוח החיים שלו.

במאמר שהתייחס למקרה אחר ציינו כי הכלל הוא שהכתוב במסמכי הביטוח גובר על מה שנכתב בצוואה. עם זאת מצאנו לנכון לומר כי גם שם מצא בית משפט שתנאי אותו מקרה הצדיקו חריגה מן הכלל מאחר ששוכנע שהמנוח שינה את דעתו מאז כתב המינוי במסמכי הביטוח ועד לכתיבת הצוואה. גם שם למעשה מצא בית המשפט שהיעדר הודעה מסודרת לחברת הביטוח שהנפיקה את ביטוח החיים, הוא עניין טכני בלבד.

גם בענייננו, נטען בבית המשפט, יכול בעל פוליסת הביטוח להתנות שכספי הפוליסה יהיו חלק מן העזבון, ותוך כדי כך לבטל את זכותו של המוטב, ולקבוע מי הגורם שיהיה זכאי לקבלם.

למרות שהבת המנושלת טענה כי שינוי או ביטול מוטב בצוואה צריך להיעשות בנוסח ברור וחד משמעי, וזה לא המצב, קבע בית המשפט כי מרגע שאביה בעל הפוליסה כתב בצוואתו: "וכל אשר אמרתי או כתבתי בעבר, בעל פה או בכתב, אשר עומד בסתירה לצוואה זו, יתבטל מאליו ולחלוטין", ניתן לפרש זאת כרצון מלא ומפורש לשינוי החלטותיו הקודמות.

אי לכך ובהתאם להוראות הצוואה קבע בית המשפט כי היורשים לפי הצוואה החדשה הם אלו שזכאים לקבל את תגמולי הביטוח על פי פוליסת ביטוח החיים ולא המוטבים שנקבעו בעבר בפוליסה, וחברת הביטוח נתבקשה להעביר יתרת את תגמולי הביטוח שברשותה לידי שני הילדים של המנוח ולבת זוגו, כך שכל אחד מהם יקבל סכום כולל בהתאם לכתוב בצוואתו.

 

למאמר נוסף בנושא "צוואה גוברת על פוליסת ביטוח חיים" >>

 

לקוחות ממליצים